BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kalite Güvence Sistemi

 

Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI
Yüksek eğitim/öğretim, bilimsel araştırma/geliştirme faaliyetlerini nitelikli bir düzeyde yürütmenin yanı sıra evrensel kalite düzeyini yakalamış, felsefesini özümsemiş, kurum ilke ve süreçlerini bir bütün olarak görebilen, öğrenmenin sürekliliğine inanmış bireylerin yetişmesini ve çalışmasını sağlamak; müşteri odaklı etkin, sürekli iyileştirmeyi ön planda tutan risk tabanlı proses yaklaşımına dayanan bir kalite yönetim sistemini gerçekleştirmektir.

POLİTİKA BELGELERİ

Kalite Güvence Genel Politika Dokümanı

Eğitim Öğretim Politikası

Araştırma Gelistirme Politikası

Toplumun Gereksinmelerine Yanıt Verme Politikası

Yönetim Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Uluslararasılaşma Politikası

Uzaktan Eğitim Politikası

Açık Bilim Politikası