BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kalite Güvence Sistemi

 

Kalite Komisyonu

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığının, "Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği" uyarınca, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetleri ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Kalite komisyonu, Kalite Yönetim Temsilciliği, Bilgi ve Veri Çalışma Grubu,UTEAK, MÜDEK, FEDEK, SABAK, Türk Psikologlar Derneği, PEARSON ile akademik ve idari birimlerdeki kalite ve yeniden yapılanma sorumluları işbirliği ve eşgüdümü ile çalışmalarına sürdürür.