BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kalite Güvence Sistemi

 

Başkentte Kalite Güvencesi

KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
http://kalite.baskent.edu.tr

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
http://adk.baskent.edu.tr

AKADEMİK PROGRAMLARDA YENİDEN YAPILANMA
http://angora.baskent.edu.tr/bilgipaketi/

STRATEJİK PLAN
http://www.baskent.edu.tr/belgeler/stratejik_plan/Stratejik_Plan_2016-2023-02.pdf

STRATEJİK PLAN EYLEM PLANLARI
http://adk.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=159&menu_id=8

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME MERKEZİ (BÖGEM)

http://bogem.baskent.edu.tr/kw/index.php

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BUZEM)

http://buzem.baskent.edu.tr/

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (BU-BİTTO)

http://bubitto.baskent.edu.tr/kw/index.php