BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kalite Güvence Sistemi

 

Duyurular
YÖKAK İZLEME PROGRAMI HAKKINDA


Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)  tarafından yürütülen “Kurumsal Dış Değerlendirme Programı” çerçevesinde, değerlendirmesi tamamlanan yükseköğretim kurumları, değerlendirme yılını izleyen en erken ikinci yılda izleme sürecine dâhil olmaktadır. 2017 yılında değerlendirmesi tamamlanan üniversitemiz ise bu yıl “İzleme Programı” na dâhil olmuştur.  
Bu kapsamda; YÖKAK tarafından görevlendirilen Sayın Prof. Dr. Timur Doğu (Takım Bşk.), Sayın Prof. Dr. Sevda Şenel ve Sayın Prof. Dr. İnci Oktay tarafından 16 Aralık 2020 Çarşamba günü çevrimiçi İzleme ziyareti gerçekleşecektir.