BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

 

KALİTE KOMİSYONU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği" uyarınca, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Kalite komisyonu, Kalite Yönetim Temsilciliği, Bilgi ve Veri Çalışma Grubu, MÜDEK, UTEAK ve akademik ve idari birimlerdeki kalite ve yeniden yapılanma sorumluları işbirliği ve eşgüdümü ile çalışmalarına sürdürür.KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

1. Prof. Dr. Ali Haberal (Rektör) (Komisyon Başkanı)
2. Prof. Dr. M. Abdülkadir Varoğlu (Akademik Faaliyetlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı)*
3. Dr. Hayri Öztürk (Genel Sekreter)
4. Prof. Dr. Füsun Eyidoğan (Sosyal ve Beşeri Bilimler Temsilcisi)
5. Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu (Başkent Üniversitesi Kalite Yönetim Temsilcisi)
6. Prof. Dr. Adnan Tepecik (Sanat Alanları Temsilcisi)
7. Prof. Dr. Derya Akaydın Aldemir (Sağlık Bilimleri Temsilcisi) (UTEAK)
8. Doç. Dr. Yusuf Tansel İç (Fen ve Mühendislik Bilimleri Temsilcisi) (MÜDEK)
9. Doç. Dr. İpek Kalemci Tüzün (Lisansüstü Eğitim Programları Temsilcisi)
10. Dr. Gamze Sonbay (Akademik Değerlendirme Koordinatörü)
11. Seda Boyalı (Öğrenci Temsilcisi)
* Rektörün bulunmadığı zamanlarda komisyona başkanlık yapar.

Alt Komisyon-Bilgi ve Veri Çalışma Grubu
1. Prof. Dr. Füsun Eyidoğan (Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
2. Doç. Dr. G. Senem Gençtürk Hızal (İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)
3. Dr. Gamze Sonbay (Akademik Değerlendirme Koordinatörü)
4. Öğr. Gör. Arzu Fırlarer (BİTTO Yöneticisi)
5. İrem Aşçılı (Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörü)
6. Handan Uzdil (Yazı İşleri ve Evrak Müdürü)
7. Ayça Sertoğlu (Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü Uzman)