BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

KALİTE POLİTİKASI
Yüksek eğitim/öğretim, bilimsel araştırma/geliştirme faaliyetlerini nitelikli bir düzeyde yürütmenin yanı sıra evrensel kalite düzeyini yakalamış, felsefesini özümsemiş, kurum ilke ve süreçlerini bir bütün olarak görebilen, öğrenmenin sürekliliğine inanmış bireylerin yetişmesini ve çalışmasını sağlamak; müşteri odaklı etkin, sürekli iyileştirmeyi ön planda tutan risk tabanlı proses yaklaşımına dayanan bir kalite yönetim sistemini gerçekleştirmektir.

MİSYON
Bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilince sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip, insan ve çevre haklarına duyarlı, evrensel hukuka saygılı, yaratıcı ve yenilikçi, ayrıca Atatürk İlkelerine bağlı bireyler yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla Türk toplumunun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının iyileştirilmesine, insan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına, topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

VİZYON
Uluslararası bir marka olarak ileri sağlık uygulamalarının her alanında bilimsel üretime dayalı üst düzeyde öğretim yapan ve bunu çağdaş medeniyet çizgisinin üzerinde yer alma yolunda toplumsal katma değere dönüştürerek sunan bir yuva olmaktır.

DEĞERLER
Akıl ve Bilim, Bilimsel Üretkenlik, Kurumsal Gelişim ve Kurum Kimliği, Çalışma Disiplini, Toplumsal Hizmet, Nesnellik, Ulusaldan Evrenselliğe Ulaşmak, Sürekli İyileştirme, Paydaşlarla İşbirliği ve Takım Ruhu, Yaratıcılık ve Yenilikçilik.

Başkent Üniversitesi misyonunu en etkin şekilde gerçekleştirmek üzere üç stratejik faaliyet alanı tanımlanmıştır;
1. Bilimsel üretim,
2. Öğrenmeyi mükemmelleştirmek,
3. Toplumun gereksinimlerine yanıt vermek.